Stage

Samen leren en ontwikkelen.

Stage lopen

Onderwijspraktijk Bloei biedt stageplekken voor studenten binnen de studierichtingen pedagogiek, onderwijs en sociaal-maatschappelijke hulpverlening. Dit kunnen studierichtingen zijn in Suriname, Nederland of België.    In de afgelopen vier jaar heeft Onderwijspraktijk Bloei ruim 20 studenten begeleid.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt de kans mee te draaien tijdens de begeleiding en trainingen die geboden worden. 
Tijdens jou stageperiode krijg je een begeleider aangewezen. Deze begeleider ondersteunt jou door het bieden van wekelijkse evaluatie- en reflectiemomenten, begeleiding bij de uitvoering van jou stageopdrachten en helpt jou de mogelijkheden binnen de organisatie te gebruiken om jouw persoonlijke leerdoelen te behalen. Tussentijds en ter afronding van de stage neemt de begeleider de tijd voor het onderhouden van contact met de stagebegeleider van de opleiding.

Voorbeelden van projecten

Vanuit de opleiding zijn er doelen die behaald moeten worden tijdens de stage. Samen met jouw begeleider zul je kijken op welke manier hier de ruimte voor is. Enkele projecten die door stagiaires zijn opgezet:

  • Bouwen aan sociale vaardigheden
  • Studievaardigheden & zelfredzaamheid
  • Hulppakket ‘Structuur bieden’
  • Informatie folders over leerproblemen
  • Muzieklessen

Stage ervaringen

Mijn stageperiode in Suriname was in een woord geweldig! Mijn stagebegeleider Cynthia Dekker heeft mij erg goed begeleid, waardoor ik mezelf goed heb kunnen ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Onderwijspraktijk Bloei heeft oog voor de leerlingen en wilt het beste uit de leerlingen halen. Dit is voor mij een van de redenen geweest om hier mijn stageperiode door te brengen. Naast de leuke stageplek en fijne begeleiding heeft Suriname ook veel te bieden. Suriname is een land waar je moet zijn geweest, de trips, de inwoners, de cultuur, het eten, het prachtige weer (zelfs in regentijd). Voor mij was mijn stageperiode in Suriname en bij Onderwijspraktijk Bloei een tijd om nooit te vergeten.
Debby de Rooij
lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, NL
Ter afronding van deze studie heb ik stagegelopen bij Onderwijspraktijk Bloei. Ik kijk heel erg tevreden terug naar deze leerzame periode. Tijdens de stage heb ik een goede begeleiding en behandeling gehad binnen de organisatie. Vanaf de eerste dag al, maar ook daarna, maakte de stageplek een goede indruk op mij, vanwege: de goede organisatie, de kindvriendelijke aanpak, de aanwezigheid van ondersteunende studiematerialen en de vriendelijkheid van collega’s en de leiding tijdens de kennismaking en gedurende mijn hele stage. Tot de dag van vandaag ben ik nog steeds verbonden aan Onderwijspraktijk Bloei, omdat ik na mijn stageperiode heb besloten om te blijven om meer werkervaring op te doen. Ik werk hier met veel plezier.
Maja Ajaiso
Bachelor Pedagogiek IOL, SU
Mijn stage periode bij voorheen BSO Suriname, nu onderwijspraktijk Bloei, heb ik als heel prettig ervaren! Ik voelde mij altijd als deel van de groep en werd er ook nooit uitgesloten. Zelfstandig werken, initiatief nemen en creativiteit zijn waarden die gestimuleerd worden tijdens de stage. Maar dat betekent niet dat ik in het diepe werd gegooid! In tegenstelling was de begeleiding op maat, waar ik de ruimte had om zelfstandig te werk te gaan én tegelijkertijd altijd terecht kon bij de begeleider voor verdere sturing. Wat ik altijd op prijs heb gesteld was de “open door policy” van de begeleider, waardoor het gemakkelijk was naar die toe te stappen en van alles te kunnen bespreken. Die samenwerking heb ik altijd op prijs gesteld en heb er veel van mogen meenemen in mijn verdere carrière!
Xara Blom
MSc. Onderwijs & ontwikkelingspsychologie, SU