Samenwerking

Ieder kind een kans; samen één vangnet.

Bij onderwijspraktijk Bloei is samenwerken een van de belangrijke speerpunten. Samenwerken met ouders, samenwerken als team, samenwerken met een breed nationaal en internationaal netwerk van specialisten en bovenal samen werken met het kind. Op deze manier werken we met elkaar aan een vangnet, zodat ieder kind een kans krijgt zich te ontwikkelen en tot bloei te komen.

Samenwerken met ouders

Bij het bieden van begeleiding is afstemming tussen ouders en het team van Onderwijspraktijk Bloei van belang. Samen werken we aan een goede afstemming, helpen u waar u vastzit met uw kind en geven advies hoe u thuis de verwerking van leerstof kunt oppakken. Door deze samenwerking ziet het kind dat we er samen zijn om hem te helpen.

Samenwerken met specialisten

Door samen te werken met specialisten kunnen we extra ondersteuning voor ons, het kind en/of ouders realiseren. Denk aan een kinder- en jeugdpsycholoog, een orthopedagoog, een logopedist of een maatschappelijk werken. Met ons brede nationaal en internationaal netwerk hebben we de juiste specialist binnen handbereik wanneer dit nodig mocht zijn.

De netwerkborrel

In oktober 2019 is Onderwijspraktijk Bloei (toen BSO Suriname) gestart met het organiseren van een netwerkborrel. Deze netwerkborrel vindt 4 keer per jaar plaats en is bedoeld voor iedereen die hulpverlening biedt aan kinderen en jeugd. Met deze netwerkborrel willen we realiseren dat de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners verstevigd wordt, zodat er een beter vangnet ontstaat om de kinderen en jeugd in Suriname op te vangen. 

Bent u een hulpverlener en wilt u graag de volledig keer ook aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op.