Missie en visie

De drijfveren achter Onderwijspraktijk Bloei.

Missie

Onderwijsparktijk Bloei biedt een veilige plek waar kinderen zich met plezier ontwikkelen naar hun mogelijkheden. We gaan samen op ontdekking naar talenten en combineren deze met cognitieve en sociaal emotionele doelen die later nodig zijn in de samenleving. Tijdens verschillende werkvormen ontwikkelen de kinderen zich, met ondersteuning van het team, ouders en andere betrokkenen.

Visie

Ieder kind kan zich ontwikkelen, maar niet iedereen komt tot bloei. Onderwijspraktijk Bloei helpt kinderen zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Om dit te realiseren kijken we naar de talenten van de kinderen en zetten deze in om de aandachtspunten aan te pakken. Samen gaan op ontdekking hoe leuk leren kan zijn door verschillende werkvormen in te zetten. Leren op papier, de laptop of middels talloze leerspelletjes leren we met plezier. Hierdoor ontstaat bij kinderen motivatie voor het leren van nieuwe vaardigheden die zij later nodig hebben in de samenleving. Denk hierbij aan cognitieve vaardigheden en sociaal emotionele vaardigheden. In het leerproces stimuleren we de zelfredzaamheid door de kinderen inzicht te geven in hun eigen leerproces en door samen doelen te stellen. Hierdoor weten ze waaraan ze werken, waar ze staan in hun ontwikkeling en zien zichzelf groeien. In samenwerking met het kind en ouders stippelen we zo een weg uit om het kind tot bloei te laten komen. Naast de samenwerking met kind en ouder, werkt Onderwijspraktijk Bloei ook samen met andere professionals voor advies, doorverwijzing en de ontwikkeling van het onderwijs- en zorgsysteem. Op deze manier vormen we met elkaar een vangnet voor de toekomst van Suriname.