Dyslexie

Wanneer je anders leert en nog
steeds alle mogelijkheden hebt!

Dyslexie is een leerstoornis, waarmee je wordt geboren. Het is dus niet iets wat verdwijnt, maar met de juiste begeleiding
kunnen we de kenmerken van dyslexie wel verkleinen. Onderwijspraktijk Bloei is gespecialiseerd in dyslexie begeleiding.
Tijdens de begeleiding richten we ons op het aanleren van vaardigheden en strategieën om uw kind de kans te geven succesvol te zijn.

Letters en klanken

De begeleiding begint altijd bij de letters en klanken. Elke les wordt er aandacht hieraan besteed door het flitsen van letterkaartjes. Hierbij oefent uw kind met de herkenning, bij het zien en horen, van de letters. De moeilijke klanken krijgen extra aandacht in verschillende werkvormen. Samen met uw kind wordt er gezocht naar een sleutelwoord met een beeld, zodat hij dit als ezelsbruggetje kan gebruiken.

Taal in Blokjes

De kennis van de verschillende klanken worden aan kleuren gekoppeld. Zo zijn de korte klanken groen en de lange klanken geel. Met de materialen van Taal in Blokjes maken we de taal inzichtelijk. Denk aan het werken met klankpotten en het bouwen van woorden met blokjes of magneten. Door de woorden en spellingsregels te horen, te bouwen, te kleuren en te zien blijft het beter hangen in het geheugen.

Spelling

Waarom zeggen we ‘leezen’, terwijl er eigenlijk een letter staat in lezen? Tijdens de begeleiding gaan we dieper in op de spellingsregels. Samen met uw kind maken we spellingskaartjes en oefenen met Taal in Blokjes. Daarnaast werken we aan automatisering van de regels door het oefenen op papier, het bord of de laptop. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een- of meer lettergrepige woorden in de juiste rij.

Leeskilometers

Om te groeien in het lezen is het nodig voldoende te oefenen. Tijdens de begeleiding zal er geoefend worden met woorden, zinnen en teksten. De leesmoeilijkheden en de spellingsregels worden hierbij zoveel mogelijk gekoppeld. Doordat lezen een lastige vaardigheid is bij dyslexie, vinden veel kinderen het niet leuk. Daarom maken we het leuk! Denk aan het om de beurt lezen met een dobbelsteen, lezen met stemmetjes of het lezen van een stipboek. 

Doelgericht werken

Aan de hand van de observaties en metingen worden er korte en lange termijn doelen gesteld. Dit gebeurt samen met uw kind, zodat hij ook weet waaraan hij werkt. Een kind groeit het best als hij weet waar hij aan werkt. We maken het leerproces waar mogelijk visueel door bijvoorbeeld te kleuren hoeveel je er goed hebt. Op deze manier kan het kind zijn eigen groei zien.

Indicatie en vaststelling

We mogen pas spreken van dyslexie bij een kind als dit is vastgesteld. De vaststelling van dyslexie bestaat uit een vastgelegd proces volgens de richtlijnen van MinOWC. Het proces start met onderzoek en een schoolobservatie, gevolgd door een remediërende periode van gemiddeld 6 maanden. Hierna wordt het onderzoek herhaald. Als er nog steeds sprake is van problemen, dan krijgt uw kind een verklaring tot dyslexie. Hierbij hoort een dyslexiekaart met ondersteuningsbehoeften voor school.

Wilt u niet direct starten met onderzoek, omdat u twijfelt of het een leesprobleem of dyslexie is? Geen probleem! U kunt ook eerst starten met begeleiding Lezen, spelling en begrip bij Onderwijspraktijk Bloei. Als wij zien dat onderzoek nodig is, helpen wij u het proces opstarten.

Screening

Heeft uw kind problemen met lezen en spelling? Zakken de basisvaardigheden van rekenen, zoals tafels, steeds weg? Moet u lang van te voren met uw kind leren? Mogelijk is er dan sprake van een leesprobleem of dyslexie. Maak bij ons een afspraak om te kijken hoe wij uw kind kunnen helpen.

Vereniging Dyslexie Suriname

Dyslexie is de afgelopen jaren steeds meer in beeld gekomen in Suriname. Helaas is nog niet iedereen bekend met dyslexie en zijn er nog veel mensen met vragen. De Vereniging Dyslexie Suriname is de plek voor al uw vragen. Ook kunt u bij hen terecht voor ondersteuning en bijeenkomsten.