Lezen, begrip en spelling

Lezen en schrijven helpen je schrift te begrijpen.

Onderwijspraktijk Bloei is gespecialiseerd in het begeleiden van lezen, leesbegrip en spelling.
We hebben een breed aanbod met effectieve materialen en alle leerkrachten zijn getraind door de remedial teacher. 

Letterkennis

Het lees- en schrijfproces begint met letterkennis. Om goed te kunnen lezen moeten we elke letter en klank in enkele seconden kunnen benoemen en schrijven. We richten ons hier op de klanken die we uitspreken en horen tijdens het lezen en schrijven.

Leesmoeilijkheden

Wanneer we lezen komen we soms klanken tegen die we anders uitspreken dan we geleerd hebben. Denk maar aan tropisch, politie of maken. Deze noemen we ook wel leesmoeilijkheden. Tijdens de begeleiding staat er steeds één centraal. We zullen oefenen door de moeilijkheid te zoeken in een tekst en hem te lezen in woorden, zinnen en een tekst. Daarna maken we een koppeling naar het schrijven van de leesmoeilijkheid tijdens spelling.

Spelling

Lezen en schrijven gaan hand in hand. Daarom koppelen we de leesmoeilijkheid na het lezen direct aan spelling. We gaan dieper in op de spellingsregel en oefenen deze in werkbladen, op de laptop of op het bord. Herhaling van de spellingsregel gaat gelijk op met de leesmoeilijkheid. Elke les is er een kort dictee om te controleren of de behandelde spellingsregels nog zijn blijven hangen.

Begrip

 Tijdens het lezen wordt er altijd aandacht besteed aan wat uw kind leest. Het verplaatsen en inbeelden van wat je precies leest helpt het te begrijpen. Om tekstbegrip verder te stimuleren leert uw kind strategieën. Denk aan voorstellen, oorzak-gevolg, navertellen en het gericht opzoeken van antwoord op vragen. Woordenschat krijgt hierin ook de aandacht, want als we een woord niet kennen is het lastig de tekst te begrijpen.

Lees- en schrijfplezier

Het is belangrijk dat kinderen ontdekken dat lezen en schrijven leuk is. Op deze manier ontstaat motivatie, waardoor uw kind meer zal groeien. Tijdens de lessen is er sprake van veel afwisseling in werkvormen en wordt leren gecombineerd met spelletjes. Denk aan een leeskwartet, woordzoeker, rollen met een dobbelsteen, theaterlezen of lekker een boekje lezen in de hangmat.

Wilt u graag begeleiding voor lezen, spelling en begrip voor uw kind?
Neem contact met ons op.